ลี ส ซิ่ง ไอ ซี บี ซี เชียงใหม่

แม้ว่าเราจะดำเนินการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนของเราเอง แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรมจริง เช่น คุณภาพของเนื้อหา บริการ และผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท โปรดจัดการเครดิตของคุณด้วยตัวเอง

เราใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อโพสต์เนื้อหาบนไซต์นี้ แต่เราไม่รับประกันเนื้อหา โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหากจำเป็น เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไฟแนนซ์ ICBC คือธนาคารอะไร

บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เดิมชื่อธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งธนาคารฯ ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 97.98) โดยธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ ออฟ ...

ธนาคารไอซีบีซี มีที่ไหนบ้าง

กรุงเทพและภาคกลาง.
สาขาสำนักงานใหญ่.
สาขาถนนบางขุนเทียน.
สาขาวิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง.
สาขาเพชรเกษม.
สาขาศรีนครินทร์.
สาขาเยาวราช.
สาขาลาดพร้าว.
สาขาสาทร.

เปิดบัญชีไอซีบีซี ใช้อะไรบ้าง

- บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ICBC มาจากประเทศอะไร

เมื่อปีที่แล้ว ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทยได้มีโอกาสต้อนรับน้องใหม่จากต่างแดนเข้าสู่วงการอีกหนึ่งราย โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายนปี 2553 ที่ผ่านมา ธนาคาร ICBC หรือชื่อเต็มว่า Industrial and Commercial Bank of China จากประเทศจีนได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารสินเอเซียในสัดส่วนร้อยละ 97.24 แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ธนาคาร ...