Descriptive analytics หมายถึง

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การมีแผนการตลาดดีเยี่ยม หรือมีทีมขายที่ขายเก่ง แต่ยังรวมถึงการใช้ข้อมูลที่ธุรกิจมีมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลที่ธุรกิจมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้ ในปัจจุบันธุรกิจจึงได้พยายามทำ Data Analytics และหา Solution รูปแบบต่างๆ เพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาช่วยด้าน กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบริหารองค์กร การวางแผนธุรกิจ การดูแลลูกค้า เพราะหากธุรกิจใดสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ และนำมาใช้ประโยชน์ได้ ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นได้เปรียบคู่แข่งทันที โดยในปัจจุบันธุรกิจอาจไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้ยุ่งยาก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญ เพราะมีเทคโนโลยี และโซลูชั่นมากมายที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS , Python , Power BI ฯลฯ

สารบัญ

📕 Data Analytics คือ

การนำข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในอดีต และ ปัจจุบัน มาวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยปรับปรุงสินค้า บริการ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หรือเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจแคมเปญการตลาด ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจ (Business Intelligence) เพราะว่าการที่ธุรกิจไม่รู้ข้อมูล หรือมีข้อมูลแต่ไม่รู้จะทำยังไง ก็เหมือนคุณกำลังหลงทาง ไม่มีจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถทำได้เหมือนกัน เราสามารถแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์ได้เป็น 3 แบบคือ

Descriptive analytics หมายถึง

📗 Descriptive Analytics

รูปแบบนี้คือรูปแบบพื้นฐานเลยก็ว่าได้ คือการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลของรายการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น หรืออาจกำลังเกิดขึ้น แปลงออกมาเป็นรายงานที่ดูง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ สำหรับธุรกิจ  ขั้นตอนนี้โดยหลักๆ แล้วคือการวิเคราะห์เพื่อหาสัญญาณบางอย่างที่ผิดปกติจากช่วงก่อนหน้า หรืออาจจะเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า หรืออาจจะเทียบจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ หรือสาขาต่างๆ ช่องทางต่างๆ ที่แบรนด์มีก็ได้ เช่น ร้านฟาสต์ฟู้ดแบรนด์หนึ่งพบว่าสินค้าประเภทนี้ขายดีมากบนช่องทางนี้ช่องทางเดียว ทั้งที่ปกติไม่เคยขายดีเลย ทำให้ทีมการตลาดรู้ว่าพวกเขาควรจะทำอะไรต่อไม่ใช่แค่ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตัวอย่างเช่น รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจ รายงานการขาย รายงานการจัดซื้อ รายงานทางการตลาด

📗 Predictive Analytics

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลให้ออกแบบมาในรูปของการทำนาย โดยการนำ Model ทางสถิติ หรือ คณิตศาสตร์มาใช้งาน ที่ง่ายที่สุดคือ นำข้อมูลในอดีตมา และปัจจุบันมาคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และแนวทาง หรือ การทำนาย ในอนาคต ซึ่งก็จะมีที่ทั้งแบบง่าย และ ขั้นสูง

📗 Prescriptive Analytics

เป็นลักษณะการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ กล่าวคือ เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ผลทำนายมาแล้ว Prescriptive Analytics ก็จะให้คำแนะนำว่าควรเลือกทางเลือกไหนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้า ควรจะสั่งซื้อแบบไหนที่จะให้ต้นทุนต่ำสุด วิธีไหนใช้ Lead Time ที่สินค้าจากต้นทางจนสินค้าถึงมือน้อยที่สุด

Descriptive analytics หมายถึง

ตัวอย่างใช้งาน 📙 วิเคราะห์ข้อมูล

Netflix ใช้เก็บข้อมูล Big Data ของคนที่เข้ามาดูหนัง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลต่อว่าลูกค้ารายนี้มีโอกาสที่จะชอบดูหนัง หรือซีรีย์แบบไหนอีกบ้าง เพื่อให้ลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์มนานที่สุด และต่ออายุสมาชิกไปเรื่อยๆ ทำให้ Netflix ถือเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำในการใช้ Data มาวิเคราะห์ใช้งานที่ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคู่แข่งมากมาย นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ วางแผนการผลิตคอนเท้นต์ การเลือกภาพหน้าปก และอื่นๆ อีกมากมาย

HP  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจสร้าง HP’s Flight Risk Program ที่ใช้ Data ในการคาดการณ์ว่าพนักงานคนใดมีแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กร ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้ เริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่องค์กรขนาดใหญ่ เมื่อนำโปรแกรมมาใช้กับกลุ่มทดลอง พบว่า HP สามารถลดอัตราการเข้า-ออกของพนักงานลงได้ จาก 20% เหลือเพียง 15%

ประโยชน์ของ 📘 Data Analytics

ช่วยในการตัดสินใจ

บริษัทต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ และหาทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น Data Analytics ยังช่วยลดการคาดเดาจากการวางแผนแคมเปญการตลาด การเลือกคอนเท้นต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้ข้อมูล Google Analytics , Google Search Console การใช้ Report หลังบ้านของ Facebook ช่วยประเมินว่า Content ที่ทำไปเข้าถึงลูกค้า หรือได้ความสนใจหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจว่าควรทำคอนเท้นต์รูปแบบไหน หรือโฆษณาแบบใด ที่ลูกค้าชอบ

ช่วยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อธุรกิจเข้าใจลูกค้าดีขึ้น ก็สามารถทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจปรับแต่งแคมเปญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำให้ช่วยลดงบประมาณทางการตลาดลงได้ และออกแบบโปรโมชัน และข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

Descriptive analytics หมายถึง

ช่วยให้บริการลูกค้าดีขึ้น

Data Analytics ช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้า ทำให้ธุรกิจรู้ว่าล่วงหน้าว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่าควรจะให้ข้อเสนออะไรกับลูกค้าคนไหนที่จะทำให้เขาพึงพอใจ กลายมาเป็นลูกค้าขาประจำ หรือกลายมาเป็น Loyalty Customer แบรนด์ของเราได้ในที่สุด

บริษัทหรือธุรกิจส่วนใหญ่ในไทยมักทำ Data Analytics อยู่แค่ Descriptive Analytics เท่านั้น ไม่ได้ไปต่อถึงขั้น Prescriptive Analytics
เราจะเห็นในต่างประเทศมักมีการซื้อขายข้อมูลกันในราคาที่แพงหูฉี่ แต่ก็ยังมีธุรกิจ หรือบริษัทมากมายซื้อข้อมูลเหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเพราะมีหลายๆ เคสที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จมากมาย

บริษัทใหม่ๆ หลายบริษัทถึงขั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าด้วย Data Driven คือใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน ต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และนำข้อมูลนั้นมาเชื่อมโยงกันได้ สามารถทำนายความต้องการ ยอดขาย และวางแผนอนาคต ช่วยธุรกิจให้สามารถที่ตัดสินใจได้รวดเร็ว และช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งอีกด้วย

Prescriptive Analytic คืออะไร และมีจุดประสงค์อย่างไร

การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ (Prescriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด เป็นทั้งการพยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย สาเหตุ และระยะเวลาของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ร่วมถึงการให้คำแนะนำทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ และผลของแต่ละทางเลือก

Predictive Analytics มีอะไรบ้าง

Predictive Analytics การทำนายพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุง ROI.
1. การแบ่งกลุ่ม หรือ Segmentation. ... .
2. การพยากรณ์ หรือ Forecasting. ... .
3. การกำหนดราคาตามความต้องการ หรือ Demand pricing. ... .
4. การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Improve customer satisfaction..

Data Analytics คืออะไร จง อธิบาย และ ยก ตัวอย่าง ประกอบ

Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่นำมาใช้มีทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ เพราะสามารถใช้สร้างศักยภาพให้กับธุรกิจได้

Data Analytics หมายถึงอะไร

การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ “Data Analyticsคือกระบวนการนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บด้วยวิธีต่าง ๆ นำมาเรียบเรียง จัดระเบียบ แยกประเภทชุดข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำมาใช้เพื่อตอบคำถามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิคราะห์ต้องการหาคำตอบ โดยผลสุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูลจะออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) หรือ ...