หา วัน ดี ออก รถ

ในบทความนี้ ไทยรัฐออนไลน์ไม่พลาดที่จะรวบรวมฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิดและฤกษ์ดีในแต่ละเดือน สำหรับผู้ที่วางแผนออกรถยนต์คันใหม่ได้ประกอบการตัดสินใจ

รวมฤกษ์ออกรถ 2566 ออกรถวันไหนดี ช่วยเสริมสิริมงคล

การดูฤกษ์ออกรถ 2566 มีหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเน้นดูเวลาออกรถฤกษ์ดีที่เหมาะสมกับแต่ละคน และดูฤกษ์ออกรถตามวันเกิด ดังนี้

ฤกษ์ออกรถปี 2566/2023 ตามวันเกิด

 • ควรออกรถ วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์
 • ห้ามออกรถวันศุกร์

 • ควรออกรถ วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์
 • ห้ามออกรถวันอาทิตย์

 • ควรออกรถ วันอังคาร วันศุกร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • ห้ามออกรถวันจันทร์

4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • ควรออกรถ วันจันทร์ และวันศุกร์
 • ห้ามออกรถวันอังคาร

5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • ควรออกรถ วันจันทร์ และวันศุกร์
 • ห้ามออกรถวันพฤหัสบดี

 • ควรออกรถ วันจันทร์ และวันศุกร์
 • ห้ามออกรถวันเสาร์

 • ควรออกรถ วันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์
 • ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน)

 • ควรออกรถ วันจันทร์
 • ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน)

หมายเหตุ
วันพุธกลางวัน คือ คนที่เกิดช่วงเวลา 06.01-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ คนที่เกิดช่วงเวลา 18.01-06.00 น.

หา วัน ดี ออก รถ

ฤกษ์ออกรถ 2566 ประจำแต่ละเดือน

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

2. ฤกษ์ออกรถ 2566 กุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
 • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 • วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

5. ฤกษ์ออกรถ 2566 พฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

6. ฤกษ์ออกรถ 2566 มิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

หา วัน ดี ออก รถ

7. ฤกษ์ออกรถ 2566 กรกฎาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
 • วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

8. ฤกษ์ออกรถ 2566 สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

9. ฤกษ์ออกรถ 2566 กันยายน

 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
 • วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

10. ฤกษ์ออกรถ 2566 ตุลาคม

 • วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

11. ฤกษ์ออกรถ 2566 พฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

12. ฤกษ์ออกรถ 2566 ธันวาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ 2566 เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับให้ผู้ที่วางแผนออกรถยนต์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อเสริมสิริมงคลและเรียกขวัญกำลังใจ อย่างไรก็ดี ผู้ขับขี่ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน.