โทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นอะไร

เครื่องใช้ไฟฟ้า from ufonon

    โทรทัศน์ คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสง ซึ่งเราสามารถเห็นด้วยตาให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งไปตามสายหรื่อออกอากาศ โดยมีกล้องโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงนี้

    คำว่า “โทรทัศน์” (Television) เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีก และลาติน มีความหมายว่า “การเห็นได้ไกล” ซึ่งเป็นการถ่ายภาพชนิดหนึ่ง การถ่ายภาพนั้นมีความหมายว่าเป็นการเขียนด้วยแสง หากจะหั้ยความหมายของคำว่า “โทรทัศน์” นั้น 


    โทรทัศน์ หมายถึง ระบบการส่งภาพและเสียงไปพร้อมๆ กันด้วยเครื่องมือ อิเลคโทรนิคเพื่อสื่อสารตามเป้าประสงค์ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจะเน้นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งระดับการสอนในชั้นเรียนและระดับการจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ต่างหาก

    หลักการและทฤษฎี
        - เทคนิคในการเสนอภาพของโทรทัศน์ในกระบวนการสื่อสาร
        - การรับรู้ภาษาโทรทัศน์ ควรเป็นการรับรู้ที่ถูกต้อง
        - โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ดู
        - โทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่สามารถให้การศึกษาได้ทุกระดับ
        - การวางแผนผลิตบทเรียนโทรทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
        - การวิจัยส่วนมากพบว่า โทรทัศน์ใช้สอนหลักความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ์ได้ผลดีที่สุด
        - โทรทัศน์สามารถเอาชนะอุปสรรคการเรียนรู้ได้หลายประการ

โทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นอะไร


เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ลวดนิโครม ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ร้อนขึ้นและใช้งานได้ตามต้องการ เช่น เตารีด, เครื่องทำน้ำอุ่น, กระติกน้ำร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ทำงานโดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์    ทำให้แกนมอเตอร์หมุน และแกนมอเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น ใบพัด ทำให้ใบพัดหมุน เช่น พัดลม, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น      

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ทั้งพลังงานกลและพลังงานความร้อน เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานความร้อนไปพร้อม ๆ กัน อุปกรณ์หลักมี 2 อย่าง คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล คือ มอเตอร์ และอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้เป็นพลังงานแสงสว่าง ได้แก่หลอดไฟประเภทต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงและภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะมีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ลำโพงเป็นเสียงและออกจอเป็นภาพ เช่น โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์

ไหนๆก็พูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วผมขอเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองมาฝาก เพราะหากเทียบกับสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง สินค้ามือสองอาจไม่มีการรับประกัน รวมถึงอาจมีความบกพร่องใช้งานไม่ได้เหมือนสินค้ารุ่นใหม่ๆ แต่มองอีกมุมเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองอาจช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงิน แถมยังช่วยลดของเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากจำเป็นต้องซื้อ ควรหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามือสองที่ต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของสถานที่ซ่อม เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่นเมื่อเก่าไปแล้ว อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่จะนำมาซ่อมนั้นอาจหายาก หรืออาจไม่มี รวมถึงควรสอบถามเกี่ยวกับการส่งคืน ,การแลกเปลี่ยน หรือการรับประกันกับเจ้าของร้านที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองในกรณีที่ซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้หรือชำรุด

นอกจากนี้ควรจะทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะซื้อหรือนำออกจากร้านค้า เพื่อให้แน่ใจว่ายังทำงานได้อยู่ และอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันไว้ด้วย เพราะใบเสร็จรับเงินจะพิสูจน์ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองที่ซื้อมานั้นซื้อมาเมื่อใด เพราะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาพังจะได้มีหลักฐานเพื่อนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปประกันได้

...แน่นอนครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆบ้าน การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าควรมั่นดูแลรักษา ใช้อย่างทนุถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะได้ใช้ไปได้นานๆนะครับ!!

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด: 

คุณปรียา เทศนอก (ปุ่น) โทร. 099-465-5945 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.